ماه

ژانویه 2019

طرح جامع آموزش تراش همراه با وام بانکی

به استناد تصویب طرح ملی اشتغال خانگی در هنر-صنعت تراش سنگهای قیمتی و ساخت زیورآلات و انعقاد تفاهم نامه فی مابین “آموزشگاه ...
ادامه مطلب