ماه

آوریل 2018

صورتجلسه گردهمایی اساتید گوهرشناسی و فعالان حوزۀ بازار گوهرسنگها در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ شمسی (ایران – تهران)

ارسال شده در09 آوریل 2018
کلمات کلیدی,
دیدگاه0
بسم الله الرحمن الرحیم   صورتجلسه گردهمایی اساتید گوهرشناسی و فعالان حوزۀ بازار گوهرسنگها در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ شمسی (ایران-...
ادامه مطلب