لیست اساتید و مدرسین

لیست اساتید و مدرسین شاغل در آموزشگاه طلا و جواهرسازی نگین خاتم مشهد

شبنم سجادی

نمایش پروفایل

اعظم روحداد

نمایش پروفایل

آرزو ناصری نیا

جواهرنشان، مرصع نگار، قلمزن
نمایش پروفایل

زهرا روحداد

طلاساز، جواهرساز
نمایش پروفایل

فاطمه روحداد

گوهرشناس، گوهرتراش
نمایش پروفایل

مجید گزی

17 سال سابقه خوشنویسی و خطاطی بر روی سنگ های نیمه قیمتی توانایی نوشتن خط ثلث و نستعلیق…
نمایش پروفایل

نادیا ذاکری

طراح جواهرات
نمایش پروفایل