لیست اساتید و مدرسین

لیست اساتید و مدرسین شاغل در آموزشگاه طلا و جواهرسازی نگین خاتم مشهد

اعظم روحداد

نمایش پروفایل

آرزو ناصری نیا

جواهرنشان، مرصع نگار، قلمزن
نمایش پروفایل

زهرا روحداد

طلاساز، جواهرساز
نمایش پروفایل

غزاله رحمانی

طراح جواهرات
نمایش پروفایل

فاطمه روحداد

گوهرشناس، گوهرتراش
نمایش پروفایل

مجید گزی

17 سال سابقه خوشنویسی و خطاطی بر روی سنگ های نیمه قیمتی توانایی نوشتن خط ثلث و نستعلیق…
نمایش پروفایل

نادیا ذاکری

طراح جواهرات
نمایش پروفایل