لیست اساتید و مدرسین

لیست اساتید و مدرسین شاغل در آموزشگاه طلا و جواهرسازی نگین خاتم مشهد

شبنم سجادی

نمایش پروفایل

اعظم روحداد

نمایش پروفایل

آرزو ناصری نیا

جواهرنشان، مرصع نگار، قلمزن
نمایش پروفایل

احمد فرزین متین

۱۵ سال سابقه طلاسازی و فیروزه کوبی کسب مدرک فنی و حرفه ای در رشته های طلاسازی (۳۲۰…
نمایش پروفایل

زهرا روحداد

طلاساز، جواهرساز
نمایش پروفایل

فاطمه روحداد

گوهرشناس، گوهرتراش
نمایش پروفایل

مجید گزی

17 سال سابقه خوشنویسی و خطاطی بر روی سنگ های نیمه قیمتی توانایی نوشتن خط ثلث و نستعلیق…
نمایش پروفایل