برچسب

گوهر تراشی در مشهد

نمونه آثار هنرجویان دوره گوهر تراشی

دوره گوهر تراشی از جمله دوره های آموزشی کوتاه مدتی است که فرد می تواند در طی دوهفته انواع شکل های مختلف...
ادامه مطلب