دسته بندی

نمونه کارها و آثار هنرجویان

آثار هنرجویان دوره گوهرتراشی

آموزشگاه گوهر تراشی نگین خاتم با افتخار دوره تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ( دوره تراش دامله) را با ارایه مدرک...
ادامه مطلب

نمونه آثارهنرجویان طراحی طلا و جواهر

نمونه آثار هنرجویان طراحی طلا و جواهر آموزشگاه طلا و جواهر نگین خاتم در راستای حمایت از هنرجویان این حرفه کلیه آثار...
ادامه مطلب