دوره زمستانه گوهرشناسی

8 دسامبر 2021

دوره زمستانه گوهرشناسی

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0
دوره زمستانه گوهر شناسی

آشنایی با سنگ های رنگی

بلورشناسی

بررسی و تعیین ویژگی های فیزیکی گوهر ها

فرصت ثبت نام:۱۵ دی ماه

ارسال پاسخ