18 نوامبر 2021

لاک مخراجکاری

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

کالیفون نباتی:یک کیلو

مل: ۲ کیلو

رنگ صورتی یا قرمز: ۲۰گرم

کالیفون را خرد می کنیم. روی شعله ملایم قرار می دهیم تا به صورت مایع در بیاید.سپس مل را  کم کم اضافه می کنیم. مل را باید کم کم اضافه کرد تا حباب در لاک ایجاد نشود. بعد از اضافه کردن مل، رنگ را به آن اضافه می کنیم. دلیل انتخاب رنگ صورتی و قرمز این است که انعکاس رنگ در چشم مخراجکار تاثیر بیشتری داشته باشد.

تمامی موارد را خوب باهم مخلوط می کنیم که به غلظت مناسب برسد. از روی شعله برمیداریم تا سرد شود. این لاک برای مخراج کاری از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از این لاک برای این است که نگین به راحتی سوار شود.

ارسال پاسخ