بازدید از مرکز فنی و حرفه ای تایباد

9 اکتبر 2019

بازدید از مرکز فنی و حرفه ای تایباد

بازدید از مرکز فنی و حرفه ای تایباد در راستای طرح اشتغال زایی و کارآفرینی در صنعت گوهر تراشی، از اقداماتی است که این روزها در موسسه نگین خاتم انجام و در دست بررسی می باشد . این بازدید که در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ انجام گردید مدیریت موسسه نگین خاتم (سرکار خانم روحداد) به همراهی جناب آقای دکتر توانا (نماینده بنیاد برکت) به بررسی وضعیت کارگاه سازمان فنی و حرفه ای تایباد پرداخته و در جریان اقدامات انجام شده تاکنون قرار گرفته اند. در این بازدید جناب آقای مهندس نیک محمدی (مدیر فنی و حرفه ای شهرستان تایباد) وضعیت منطقه تایباد را توصیف و از وضعیت معیشتی مردم صحبت نموده و پیگیری های انجام شده در زمینه گوهر تراشی را ذکر نموده که منجر به آموزش در شهر تایباد و روستاها به صورت رایگان شده است.

نیک محمدی به پتانسیل های منطقه اشاره و مجاورت با مرز افغانستان را یکی از عوامل رونق صنعت گوهر تراشی میداند. نزدیکی به معادن سنگ افغانستان(لاجورد، زمرد، عقیق، یاقوت و …….) را میتوان با مدیریت مدبرانه در صنعت گوهر تراشی به ایجاد ارزش افزوده منجر نموده و باعث رونق این صنعت شد. نیک محمدی در این جلسه ضمن اشاره به همکاری با موسسه نگین خاتم و بنیاد برکت خواسته های خود را مبنی بر حمایت از هنرجویان این دوره اعلام داشت و روحداد نیز اعلام نمود که حمایت های اشتغال زایی (از خرید محصول تا کسب یک برند تجاری) را در راستای کار خود قرار میدهد.

در این بازدید حمایت و خرید گوهر و ارائه در بازارهای داخلی و خارجی و تشویق هنرجویان شاغل در این حرفه مواردی بود که توسط روحداد مطرح و توافقاتی در این زمینه با مرکز تایباد به انجام رسید.

امید است که حمایت از مناطق محروم در دستور کار کلیه مراکز اشتغال زایی و کارآفرینی قرار گرفته و افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در این زمینه را دارند هر چه زودتر از این طرح اعلام حمایت نموده تا بتوان اقدامات موثری را انجام داد.

مرکز تایباد بازدید از مرکز تایباد بازدید ار مرکز فنی و حرفه ای تایباد

ارسال پاسخ