بازدید معدن نمک علی الدوله

1 جولای 2019

بازدید معدن نمک علی الدوله نیشابور

بازدید معدن نمک علی الدوله نیشابور یکی از بازدیدهای جذابی است که هر ساله آموزشگاه طلا و جواهر نگین خاتم برای آشنایی هنرجویان با معدن نمک و ساختار تشکیل آن برگزار میگردد. معدن نمک علی الدوله در فاصله تقریبی شهر نیشابور تا معدن فیروزه قرار دارد یکی از معادن جذابی است که آقای مهندس بازوبندی در ۲۴ سال قبل آن را راه اندازی و استخراج نموده و تاکنون چندین نفر را استخدام و در خدمت معدن گمارده است. معدن یاد شده دارای ذخیره معدنی ۶۲۵ هزار تن را دارا بوده که هر ساله حدود ۴۰تن استخراج و به بازار عرضه می گردد. بازدید از این معدن که در حدود ۲ ساعت به طول انجامید همراه با ارائه هدیه بلور نمک به هنرجویان توسط مالک این معدن پایان یافت .

معدن نمک علی الدوله (1) معدن نمک علی الدوله (2) معدن نمک علی الدوله (3) معدن نمک علی الدوله (4)

ارسال پاسخ