آموزش فروشندگی طلا و جواهر

21 ژوئن 2019

آموزش فروشندگی طلا و جواهر

آموزش فروشندگی طلا و جواهر یکی از رشته های گروه طلاسازی می باشد که به فرد یاد میدهد که با انواع فلزات قیمتی آشنا شده و بتواند با عیار کردن و محک زدن فلزات مختلف اصل از بدل را تشخیص دهد. یک طلا فروش میتواند با ارائه اطلاعات بجا و مناسب و درست به  مشتری سلیقه وی را شناسایی و او را در انتخاب جواهر مورد نظر یاری نماید.همچنین فروشنده لازم است تا علاوه بر آشنایی با فلزات و سنگهای قیمتی اصل مشتری مداری را نیز فرا گرفته و به مشتری به عنوان یک سرمایه مطمئن نظر داشته باشد.

اصول این دوره آموزشی به ترتیب شامل مباحث زیر میباشد:

۱- آشنایی با وسایل کمک شناختی و آزمایش فلزات قیمتی

۲-توانایی تشخیص فلزات قیمتی و نیمه قیمتی

۳- شناسایی ویژگیهای فیزیکی فلزات قیمتی

۴- شناسایی خواص شیمیایی فلزات قیمتی و نیمه قیمتی 

۵- آشنایی با انواع مدلهای ایرانی و خارجی در عیارهای مختلف

۶- توانایی شناخت سکه های رایج بانکی و غیره بانکی 

۷- آشنایی با انواع طلاهای ساخته شده در عیارهای مختلف با گذشت زمان

۸-توانایی توزین فلزات و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

۹- آشنایی با واحد وزنی سنگها

 ۱۰-آشنایی با تیزاب سلطانی در عیارهای مختلف

آموزشگاه طلا و جواهر نگین خاتم برگزار کننده دوره های فروش طلا و نقره و سنگهای قیمتی سعی می نماید تا شما را در کسب اطلاعات لازم یاری نماید. شما میتوانید اطلاعات آموزشی این دوره را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید. اطلاعات این دوره آموزشی برای کلیه افرادی که قصد ایجاد طلافروشی یا نقره فروشی دارند نیاز بوده و از اصول مهم آموزشی می باشد.

ثبت نام دوره آموزش فروشندگی طلاو جواهر

ارسال پاسخ