کتاب "انواع زمرد و معادن آن در دنیا"

31 مارس 2019

کتاب انواع زمرد و معادن آن در دنیا

کتاب ” انواع زمرد و معادن آن در دنیا” جامع ترین و تخصصی ترین کتاب در زمینه سنگ زمرد است که به همت سرکار خانم مهندس مرضیه خواجه یزدی گردآوری و تدوین شده است .این کتاب شامل ۱۲ فصل می باشد و از تاریخچه کشف زمرد آغاز و به چگونگی خرید زمرد ختم میشود. فهرست این کتاب در زیر جهت مطالعه علاقه مندان به اشتراک گذاشته شده است.

جهت خرید کتاب کلیک نمایید.

راهنمای زمردفهریت کتاب راهنمای خرید زمردراهنمای خرید زمرد راهنمای خرید زمرد1

ارسال پاسخ