دروس ویدئویی مرحله ای

آموزش کار با سیستم و ارائه دروس

۱٫۱ ایجاد اکانت مدرس
۱٫۲ ایجاد درس
۱٫۳ ایجاد کوئیز یا امتحان و اختصاص کوئیز به درس

۲٫۱ ایجاد حساب کاربری دانش آموز
۲٫۲ خرید درس
۲٫۳ مشاهده درس و انجام کوئیز
۲٫۴ نمایش نمره

۳٫۱ مدرس نمره را بصورت دستی بررسی می کند
۳٫۲ دانش آموز نمره خود را بررسی می کند

۴٫ ایجاد گواهی نامه و نشان