نمونه کار ۱ ستونه

متن خود را در اینجا بنویسید

نمونه آثار هنرجویان دوره طراحی رایانه ای

نمونه آثار هنرجویان طراحی دوره آموزشی تیر ماه ۱۳۹۹

نمونه آثار هنرجویان دوره گوهر تراشی

دوره گوهر تراشی از جمله دوره های آموزشی کوتاه مدتی است که فرد می تواند در طی دوهفته انواع شکل های مختلف تراش دامله ( اشک،قلب، بیضی،دایره، مربع،مستطیل،مثلث، ترنج) را یاد گرفته و...
ادامه مطلب