نوعدوره حضوری
صندلی12/0
گواهینامه% علامت های آزمون
قیمت 600000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

ساخت حلقه نقره استانداردی آموزشی است در گروه شغلی طلا و جواهرسازی که شامل مهارت های نوردکاری فلزات قیمتی، استفاده از ابزارهای کاربردی ،انجام فرآیندخم کاری و سایزکردن انگشتر ،انجام فرآیندکیمین کردن دستی و با چرخ نورد،انجام فرآیندجوش کاری،انجام فرآیندسوهان کاری و پوست کاری،انجام فرآیندپرداخت کاری محصول نهایی(حلقه فری سایز،حلقه اسپرت و حلقه ست) بوده و با مشاغلی همچون طلاسازی در ارتباط است.

ویژگیهای کارآموز ورودی:

– حداقل میزان تحصیلات: :پایان دوره ابتدایی

– حداقل توانایی جسمی و ذهنی :داشتن سلامت کامل جسمی و ذهنی

– مهارتهای پیش نیاز :ندارد

– تعداد جلسات: ۲ جلسه

حلقه نقره حلقه ساخت حلقهNew_Pure_Memory_Couple_Sterling_Silver_Ring_original_img_13485596267754_998_ Screenshot_۲۰۱۶-۰۹-۱۴-۲۲-۵۴-۳۱-1 Screenshot_۲۰۱۶-۰۹-۱۴-۲۲-۵۴-۴۰-1 Screenshot_۲۰۱۶-۰۹-۱۴-۲۲-۵۵-۱۰-1

بخش 1ساخت حلقه نقره
فصل 1ساخت حلقه نقرهپیش نمایش رایگان

دانش:

– ابزار شناسی

– نوردکاري فلزات قیمتی

– استفاده از ابزارهاي کاربردي

– خم کاري و سایز کردن انگشتر

-کیمین کردن دستی و با چرخ نورد

– جوش کاري

– سوهان کاري و پوست کاري

– پرداخت کاري محصول نهایی (حلقه فري سایز، حلقه اسپرت و حلقه ست)

فصل 2