نوعدوره حضوری
مکانکارگاه فیروزه تراشی
صندلی5/0
گواهینامه80% علامت های آزمون
قیمت 4200000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

تراش سنگ فیروزه و کریزوکولا استانداردی درحوزه صنایع دستی شاخه طلا و جواهرسازی می باشد و وظایف انتخاب سنگ فیروزه و کریزوکولا ، برش ، تراش دامله ، جلا دادن سنگ می باشد . این شایستگی با مشاغل طلا و جواهر سازی ، مخراج کاری و گوهر شناسی در ارتباط می باشد.

ویژگی های کارآموز ورودی :

حداقل میزان تحصیلات : پایان دوره متوسطه
حداقل توانایی جسمی و ذهنی : سلامت کامل جسمی و روانی
مهارت های پیش نیاز : ندارد

 طول دوره آموزش

طول دوره آموزش : ۴۰ ساعت
زمان آموزش نظری : ۱۰ ساعت
زمان آموزش عملی : ۳۰ ساعت

روزهای برگزاری:یک هفته به صورت پشت سر هم (شنبه تا ۵شنبه)

ساعت برگزاری: بانوان: ۹الی ۱۲ – آقایان ۱۴ لغایت ۱۷

تراش فیروزه و کریزوکولا تراش فیروزه تراش فیروزه1

 

بخش 1تراش فیروزه
فصل 1انتخاب سنگ فيروزه و كريزوكولا مناسب جهت تراشپیش نمایش رایگان

دانش :
– انواع سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي
– تعريف كاني ، سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي
– انواع وسايل مورد استفاده در شناسايي سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي
– انواع تراش گوهرها
-جدول مو

برش دادن سنگ فيروزه و كريزوكولا

مهارت :
– آماده كردن دستگاه هاي برشكاري
– ورقه كردن فيروزه با سختي هاي متفاوت
– قواره كردن سنگ ها

فصل 2قواره كردن سنگ فيروزه جهت تراش مناسبپیش نمایش رایگان

مهارت :
– آماده كردن دستگاه هاي تراش سنگ هاي آماده كردن دستگاههاي تراش سنگ هاي فيروزه و كريزوكولا
– قواره كردن سنگ هاي فيروزه وكريزوكولا با سختي هاي متفاوت

– ايجاد اشكال ساده هندسي (مكعب، مكعب مستطيل، لوزي)

 

فصل 3تراش پايه يا دامله -جلا يا صيقل دادن سنگ فيروزه پیش نمایش رایگان

مهارت :
– چسباندن سنگ به پايه
– آماده كردن دستگاه هاي تراش سنگ هاي فيروزه و كريزوكولا
– تراش دامله بر روي سنگ هاي فيروزه و كريزوكولا

جلا يا صيقل دادن سنگ فيروزه يا كريزوكولا

مهارت :
– آماده كردن دستگاه هاي پوليش كاري
– جلا دادن سنگ هاي فيروزه و كريزوكولا با روش دستي
– جلا دادن سنگ هاي فيروزه و كريزوكولا به روش ماشيني