حجم ساز سنگ های نیمه قیمتی

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده1
قیمت 14300000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

سازنده زیورآلات سنتی

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده1
قیمت 12600000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

بازیابی طلا از خاک

نوعدوره آنلاین
قیمت 7500000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

عیارسنجی

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده1
قیمت 14500000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

طراح طلا و جواهر با رایانه(ماتریکس)

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده9
قیمت 11800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

آشنایی با تجهیزات گوهر تراشی

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده56
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

مدلساز فلزات قیمتی

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده3
قیمت 4100000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

فروشنده طلا و نقره و جواهر

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده29
قیمت 5300000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

ریخته گر فلزات قیمتی

نوعدوره آنلاین
قیمت 16000000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

شناخت ابزار در طلا سازی

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده43
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو