طراح طلا و جواهر با رایانه(ماتریکس)

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده7
قیمت 6500000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

آشنایی با تجهیزات گوهر تراشی

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده52
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

شناخت ابزار در مخراج کاری و جواهر نشانی

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده41
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

مدلساز فلزات قیمتی

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده2
قیمت 4100000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

فروشنده طلا و نقره و جواهر

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده21
قیمت 3700000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

ریخته گر فلزات قیمتی

نوعدوره آنلاین
قیمت 15000000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

شناخت ابزار در طلا سازی

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده40
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

اره کاری

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده21
قیمت 600000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

طلاسازی

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده32
قیمت 7500000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

ارزیاب الماس

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده3
قیمت 5200000 تومان
همین حالا بخریدرزرو