دسته بندی

گوهر شناسی

گوهر شناسی

ارسال شده در01 فوریه 2019
دیدگاه0
گوهر شناس در گروه طلا و جواهر سازی می باشد و شامل وظایف به کارگیری مواد مبانی اولیه، ابزارهای گوهرشناسی، ارزیابی اولیه...
ادامه مطلب