26 اکتبر 2020

جلسه آموزشی گوهرتراشی رایگان(تراش شکل بیضی)

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

قدمت هنر گوهرتراشی ، به هزاران سال پیش بازمی گردد؛
همان زمانی که تمدن های باستانی ،
این سنگ های گرانبها و پرجلوه را برای آذین شخصی مورد استفاده قرار می دادند.
هر آثار خلق شده ای با این سنگ های قیمتی،
نمادی از ابراز ایمان و نمود موقعیت اجتماعی بود .
هنرمندان و صنعت گران، این آثار خیره کننده را از قرار دادن صدف ها روی رشته های کنفی کلاه ها گرفته تا تاج های سلطنتی ،  با مهارتی زبردستانه به نمایش می گذاشتند.

ارسال پاسخ