14 آگوست 2020

چرخ نورد طلاسازی

Double-Rolling-mill

از این ماشین آلات برای نورد کردن (یا کاهش ضخامت ) ورق ها و مفتول های طلا و فلزات نرم دیگر همانند نقره استفاده می گردد. این سری از دستگاه ها به عنوان اولین و مهمترین ماشین آلات موجود در کارگاه های طلا سازی به شمار می روند و در فرم یک طرفه و دو طرفه به صورت تک فاز و سه فاز در اندازه های ۱۴۰ ، ۱۶۰ ، ۱۷۵ ، ۲۰۰ ساخته می شوند . این ابزار جزء اولین تولیدات مجتمع ماشین سازی صالحی محسوب می شوند .

 

Model ۱۴۰ ۱۶۰ ۱۷۵ ۲۰۰
Cylinder width ۱۴۰ mm ۱۶۰ mm ۱۷۵ mm ۲۰۰ mm
Cylinder diameter ۷۶٫۵ mm ۸۴ mm ۹۰ mm ۱۰۵ mm
Rolling speed ۵٫۳ m/min ۷٫۳-۱۴٫۶ m/min ۷٫۳-۱۴٫۶ m/min ۸٫۱-۱۶٫۲ m/min
Motor power ۲٫۲-۳ kw ۲٫۲-۴٫۸ kw ۲٫۲-۴٫۸ kw ۲٫۲-۴٫۸ kw
Width ۱۰۳۰ mm ۱۳۰۰ mm ۱۳۵۰mm ۱۳۶۵mm
Depth ۸۴۰ mm ۵۰۰ mm ۵۰۰ mm ۵۱۰ mm
Height ۸۴۰ mm ۱۴۵۰ mm ۱۴۷۰ mm ۱۴۷۵ mm
Weight ۵۰۰ Kg ۶۰۰ Kg ۶۵۰ Kg ۸۰۰ Kg

 

Model ۱۲۰
Cylinder width ۱۲۰ mm
Cylinder diameter ۶۴ mm
Rolling speed ۴ m/min
Motor power ۱٫۵ – ۲٫۵ kw
Width ۱۰۳۰mm
Depth ۴۰۰ mm
Height ۸۴۰ mm
Weight ۴۰۰ Kg

ارسال پاسخ