سنگهای فصل سال

8 نوامبر 2019

سنگهای فصل سال

سنگهای فصل سال عنوانی است که شاید برای شما جذاب بوده و مایل باشید تا درباره آن بیشتر بدانید. معمولا افراد علاقه مند هستند تا در مورد سنگهایی که با تاریخ تولد آنها یکسان بوده را شناسایی و از آنها استفاده نمایند. در اینجا برای شما سنگهایی که با فصل سال تولد شما مطالبقت گردیده را ذکر میکنیم .

بهار : زمرد

سایر سنگهای فصل بهار : آمیتیست ، الماس سبز ، کریزوبریل، اسپینل ، توپاز صورتی ، پریدوت .

تابستان : یاقوت سرخ

سایر سنگهای فصل تابستان : زیرکن گارنت اسپینل توپاز صورتی ، اپال آتشین

پائیز : یاقوت کبود

سایر سنگهای فصل پاییز : Hyacinth  ، توپاز، Jacinth  ، Ciarogorm  ، گارنت، تورمالین ، کریزولیت

زمستان : الماس

سایر سنگهای فصل زمستان : کوارتز ، یاقوت کبود سفید رنگ ، فیروزه ، تورمالین ، کریزولیت.

ارسال پاسخ