آموزش طراحی طلا و جواهر با رایانه در مشهد

26 ژوئن 2019

آموزش طراحی طلا و جواهر در مشهد

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0
/

آموزش طراحی طلا و جواهر در مشهد

طراحی طلا و جواهر بارایانه یکی از رشته های گروه بزرگ طلا و جواهر است که با طراحی و مدل سازی، ترسیم دوبعدی،  سه بعدی  و ترکیب و ترسیم احجام آماده سه بعدی،ترسیم و ویرایش سطوح ،ترسیم و آماده سازی پایه های ساده جواهر و مخراجی و عکسبرداری مجازی از کار طراحی شده می باشد و با مشاغلی طراحی کلاسیک طلا و جواهر سازی، مخراج کاری در ارتباط می باشد.

نصب نرم افزارهای مدل سازی با رایانه
فصل ۲ترسیم مدل دو بعدی
فصل ۳ترسیم و ترکیب احجام آمادهSOLID (سه بعدی)
فصل ۴ترسیم و ویرایش سطوح در اشکال مختلف
فصل ۵ترسیم آماده سازی پایه های ساده و اولیه جواهر و سوار کردن گوهر(مخراجی)
فصل ۶عکس برداری مجازی (Rendering) از کار طراحی شده
فصل ۷طراحی ساختار خطی و اسکلت سه بعدی اشیاء
فصل ۸ترسیم مدل سه بعدی زیورآلات بدون گوهر
فصل ۹ترسیم مدل سه بعدی زیورآلات با گوهر
فصل ۱۰طراحی و مدل سازی قطعات متحرک و ترکیبی
فصل ۱۱آماده سازی مدل سه بعدی برای تولید

 

ارسال پاسخ