11 مارس 2019

بررسی سنگهای جواهری سلیسی در ناحیه سه قلعه (شمال غربی خراسان جنوبی)

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

سنگهای آتشفشانی سه قلعه در شمال غربی استان خراسان جنوبی و در زون ایران مرکزی قرار دارد. این سنگ ها شامل سنگ های بازیک تا حد واسط می باشند. چنین سنگ های آتشفشانی پالئوسن می باشد که به علت فوران آتشفشان بر اثر فرو رانش بلوک افغان به زیر بلوک لوت تشکیل شده اند. این سنگ ها دارای رگه های سیلیسی کوچکتر از میلیمتر تا چندین سانتیمتر می باشد که فضای خالی این سنگها را پر کرده‌اند و دارای ساخت و بافت کلوئیدی دارند. کانی های اصلی سیلیسی این رگه ها شامل آگات جاسپر و آمیتیست می باشد. رنگ های مختلف این کانی های سیلیسی به علت حضور و عناصر فلزی مانندNi Cu, Cr, V, Fe, Ti, Mn, Co می باشد که می توانند ذخیره مناسبی برای سنگ های جواهری داشت ته باشند..

جهت دریافت اصل مقاله کلیک نمایید.

ارسال پاسخ